Adatvédelmi képviselő

Az adatvédelmi tisztviselő ügyel a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23‑i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek alkalmazására, amennyiben az Európai Unió Bírósága az igazságszolgáltatáson kívüli feladatait látja el, és tanácsot ad az intézmény szervezeti egységeinek a személyes adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségeik teljesítéséhez.

A személyes adatoknak az intézmény különböző feladatainak ellátása keretében történő védelméről szóló részletesebb információkat az erre szolgáló rovatban találhat.

A tisztviselő feladatait teljes függetlenséggel látja el.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatvédelmi tisztviselő központi nyilvántartást vezet az Európai Unió Bírósága által az igazságszolgáltatáson kívüli tevékenysége körében végzett személyesadat-kezelési tevékenységekről.

E nyilvántartás többek között az adatkezelőről, az adatkezelés céljairól, az adatkezeléssel érintett személyekről és adatokról, az adatok címzettjeiről, az adatok esetleges továbbításáról, valamint a megőrzési időről tartalmaz információkat.

E nyilvántartás megtekinthető:

Hozzáférés az adatkezelési tevékenységek központi nyilvántartásához

Kapcsolat

Ön a személyes adatainak az intézmény igazságszolgáltatáson kívüli tevékenysége körében történő kezelése és a jogainak gyakorlása tárgyában felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel.

Kérjük, e célra használja a kapcsolatfelvételi űrlapot, „A kérdésem tárgya” mezőben a „személyes adataimnak az Európai Unió Bírósága általi kezelése” szöveget kiválasztva.