Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov skrbi za uporabo določb Uredbe (EU) 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov, kadar Sodišče Evropske unije izvaja nepravosodne funkcije, ter službam institucije svetuje glede spoštovanja njihovih obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Več informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru različnih dejavnosti institucije je na voljo v za to predvideni rubriki.

Pooblaščena oseba svoje naloge opravlja povsem neodvisno.

Evidenca dejavnosti obdelave

Pooblaščena oseba vodi centralno evidenco o dejavnostih obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Sodišče Evropske unije v okviru svojih nepravosodnih funkcij.

Ta register vsebuje zlasti informacije o osebi, odgovorni za obdelavo, namenih obdelave, osebah in podatkih, na katere se obdelava nanaša, prejemnikih podatkov, morebitnih prenosih podatkov in času njihove hrambe.

Register je dostopen javnosti:

– Ogled centralnega registra dejavnosti obdelave.

Kontakt

S Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik glede obdelave vaših osebnih podatkov v okviru nepravosodnih funkcij institucije in uresničevanja vaših pravic.

Za to lahko uporabite predvideni kontaktni obrazec in v meniju izberete: „Moje vprašanje se nanaša na: obdelavo mojih osebnih podatkov na Sodišču EU“.