Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on itsenäistä ja objektiivista toimintaa, jolla taataan toimielimelle talousarvion asianmukainen toteuttaminen. Sisäinen tarkastus antaa myös ohjeita talousarvioon liittyvien toimien täytäntöönpanon ja hyvän hallinnon parantamiseksi.

Se auttaa toimielintä sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa arvioimalla systemaattisesti ja järjestelmällisesti riskinhallinta- ja valvontajärjestelmiä sekä hallintoa ja esittämällä parannusehdotuksia näiden tehokkuuden kehittämiseksi.