Vidaus auditorius

Vidaus auditas yra nepriklausoma ir objektyvi veikla, kuri institucijai suteikia tikrumo dėl operacijų, atliekamų vykdant biudžetą, valdymo lygio, ir jai teikia patarimus, kaip pagerinti šių operacijų vykdymo sąlygas ir stiprinti patikimą finansų valdymą.

Jis prisideda prie institucijos tikslų įgyvendinimo, sistemingai ir visapusiškai vertindamas jos rizikos valdymo, kontrolės sistemų bei valdymo procesus ir teikdamas siūlymus, kaip padidinti jų veiksmingumą.