Interne auditor

Interne audit is een onafhankelijke en objectieve activiteit die de instelling zekerheid verstrekt over de correcte uitvoering van de begroting en die adviseert voor een betere uitvoering van die taak en voor het bevorderen van een goed financieel beheer.

Hij helpt de instelling bij het bereiken van haar doelstellingen door haar risicobeheerprocessen, controlesystemen en beleidsprocessen stelselmatig en methodisch te evalueren en door voorstellen te doen om de doeltreffendheid ervan te versterken.