Internrevisorn

Internrevision är en verksamhet som utövas på ett oberoende och objektivt sätt som tillförsäkrar institutionen en kontroll över transaktionerna för att genomföra budgeten. Den innefattar även rådgivning för att förbättra genomförandet och säkerställa en sund ekonomisk förvaltning.

Internrevisorn hjälper institutionen att uppnå sina mål genom att systematiskt och metodiskt utvärdera institutionens riskhanteringsprocesser, kontrollsystem och förvaltningsprocesser och genom att komma med förslag till effektivitetsförbättringar.