Teismo narių etika

Bendrojo Teismo nariams ir buvusiems nariams taikomos Sutartyse, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statute ir Bendrojo Teismo procedūros reglamente nustatytos etikos taisyklės.

Jiems taip pat taikomas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narių ir buvusių narių elgesio kodeksas, kurį kartu priėmė Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas ir kuriuo siekiama patikslinti tam tikras minėtose normose nustatytas pareigas.

Laikantis Elgesio kodekse įtvirtintų skaidrumo reikalavimų informacija apie Teismo narių išorės veiklą kiekvienais metais skelbiama institucijos interneto svetainėje po to, kai ši veikla yra įvykdyta.