Gedragsregels voor de leden

De leden en voormalige leden van het Gerecht zijn onderworpen aan gedragsregels die zijn neergelegd in de Verdragen, het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

Voorts zijn zij onderworpen aan een door het Hof van Justitie en het Gerecht gezamenlijk vastgestelde Gedragscode van de leden van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die tot doel heeft bepaalde verplichtingen te verduidelijken die uit die gedragsregels voortvloeien.

Overeenkomstig de transparantievereisten van de Gedragscode worden de externe activiteiten van de leden elk jaar bekendgemaakt op de website van de instelling, nadat de activiteit in kwestie heeft plaatsgevonden.