Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

Роден през 1950 г.; доктор по право, Карлов университет, Прага (1975); доцент (1974-1990), заместник-декан (1989-1991) и ръководител на катедра „Международно и европейско право" (1990-1992) в Университета „Масарик", Бърно; съдия в Конституционния съд на Чехословакия (1992); посланик към Съвета на Европа (1993-1998); председател на Комитета на постоянните представители към Съвета на Европа (1995); генерален директор в Министерството на външните работи (1998-2000); председател на чешкия и на словашкия клон на Асоциацията по международно право (1999-2001); съдия в Конституционния съд (2000-2004); член на Законодателния съвет (1998-2000); член на Постоянния арбитражен съд в Хага (от 2000 г.); професор по международно публично право в Университета „Масарик", Бърно (2001); съдия в Съда от 11 май 2004 г. до 6 октомври 2020 г.