Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

narodený v roku 1950; doktor práv na Karlovej univerzite v Prahe (1975); odborný asistent (1974 - 1990), prodekan (1989 - 1991) a vedúci katedry medzinárodného a európskeho práva (1990 - 1992) na Masarykovej univerzite v Brne; sudca Ústavného súdu ČSFR (1992); veľvyslanec pri Rade Európy (1993 - 1998); predseda Výboru delegátov ministrov Rady Európy (1995); generálny riaditeľ ministerstva zahraničných vecí (1998 - 2000); predseda českej a slovenskej sekcie Asociácie medzinárodného práva (1999 - 2001); sudca Ústavného súdu (2000 - 2004); člen Legislatívnej rady (1998 - 2000); člen Stáleho arbitrážneho súdu v Haagu (od roku 2000); profesor medzinárodného verejného práva na Masarykovej univerzite v Brne (2001); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 6. októbra 2020.