Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

rođena 1955.; studij ekonomije, jezika i prava na King’s College, Cambridge (1973.-1977.); asistentica i istraživačica na Corpus Christi College, Oxford (1977.-1980.); upisana u odvjetničku komoru (Middle Temple, 1980.); barrister (1980.-1987. i 1990.-2005.); stručna savjetnica nezavisnog odvjetnika, kasnije suca, Sir Gordona Slynna (1987.-1990.); profesorica europskog i komparativnog prava (Director of European Legal Studies) na University College London (1990.-1992.); profesorica (Lecturer) na Pravnom fakultetu (1992.-1998.), zatim izvanredna profesorica (Affiliated Lecturer) (1998.-2005.) na Sveučilištu Cambridge; Fellow of King’s College, Cambridge (1992.-2010.); Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (od 2011.); izvanredna profesorica i istraživačica (Senior Research Fellow) u Centru za europske pravne studije na Sveučilištu Cambridge (1998.-2005.); Queen’s Counsel (1999.); bencher of Middle Temple (2005.); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010.); LL.D (h.c.) Glasgow (2010.), Nottingham Trent (2011.) i Stockholm (2014.); nezavisna odvjetnica na Sudu od 11. siječnja 2006 do 10 rujna 2020.