Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

narodená v roku 1955; štúdium ekonómie, jazykov a práva na King’s College v Cambridgei (1973 – 1977); asistentka a vedecká pracovníčka v Corpus Christi College v Oxforde (1977 – 1980); prijatá do komory (Middle Temple, 1980); barrister (1980 – 1987 a 1990 – 2005); referendárka u generálneho advokáta, neskôr u sudcu sira Gordona Slynna (1987 – 1990); profesorka európskeho a porovnávacieho práva (Director of European Legal Studies) na University College London (1990 – 1992); profesorka (Lecturer) na právnickej fakulte (1992 – 1998), neskôr pridružená profesorka (Affiliated Lecturer) (1998 – 2005) na Cambridgeskej univerzite; Fellow of King’s College v Cambridgei (1992 – 2010); Emeritus Fellow of King’s College v Cambridgei (od roku 2011); pridružená profesorka a vedecká pracovníčka (Senior Research Fellow) v Centre for European Legal Studies na Cambridgeskej univerzite (1998 – 2005); Queen’s Counsel (1999); bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College v Oxforde (2010); LL.D (h. c.) Glasgow (2010) Nottingham Trent (2011) a Štokholm (2014); generálna advokátka Súdneho dvora od 11. januára 2006 do 10 septembra 2020.