Marc Jaeger
Marc Jaeger

Född 1954; juristexamen från Université Robert Schuman i Strasbourg, studier vid Collège d'Europe, invald i det luxemburgska advokatsamfundet (1981), justitieattaché, förordnad vid riksåklagarämbetet i Luxemburg (1983), domare vid Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (1984), rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1986-1996), ordförande för Institut Universitaire International de Luxembourg (IUIL), domare vid tribunalen sedan den 11 juli 1996; tribunalens ordförande sedan mellan den 17 september 2007 och den 26 september 2019.