Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

rođen 1969.; studij na Sveučilištu u Ateni (Ptychion, 1991.); poslijediplomski studij na Sveučilištu Paris II (magistarski studij javnog prava 1992.) i na Sveučilištu Aix-Marseille III (doktorat iz pravnih znanosti 1995.); upisan u ciparsku odvjetničku komoru, član odvjetničke komore u Nikoziji od 1993.; predavač na Ciparskom sveučilištu (1997.-2002.), docent iz ustavnog prava od rujna 2002.; istraživač na Europskom centru za javno pravo (2001.-2002.); sudac Općeg suda od 12. svibnja 2004; potpredsjednik Općeg suda od 27. rujna 2019.