Miro Prek
Miro Prek

rođen 1965.; diploma iz prava (1989.); LL.M.; doktorat; pravnički državni ispit (1994.); različiti poslovi i položaji u javnoj upravi, ponajprije u službi vlade za zakonodavstvo (zamjenik državnog tajnika i zamjenik direktora, voditelj odjela za europsko i poredbeno pravo) i u službi vlade za europske poslove (zamjenik državnog tajnika); član pregovaračke skupine za sporazum o pridruživanju (1994.-1996.) i za pristupanje Europskoj uniji (1998.-2003.), odgovoran za pravne poslove; odvjetnik; voditelj tima i viši stručnjak za projekte koje financira EU, vezane za prilagodbu europskom zakonodavstvu i za europsku integraciju, ponajprije na zapadnom Balkanu; voditelj odjela na Sudu Europskih zajednica (2004.-2006.); sudac Općeg suda od 7. listopada 2006.