Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

dzimis 1950. gadā; studijas tiesību zinātnes Erlangenes-Nirnbergas Universitātē (1970-1975);Rechtsreferendar (jurists praktikants) Nirnbergas Reģionālajā augstākajā tiesā (1975-1978); administrators Federālajā ekonomikas ministrijā (1978-1982); administrators Vācijas Federatīvās Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Kopienā (1982); administrators Federālajā ekonomikas ministrijā Kopienu un konkurences tiesību jautājumos (1983-1992); departamenta "Eiropas Savienības tiesības" vadītājs Tieslietu ministrijā (1992-2007); Vācijas delegācijas vadītājs Padomes darba grupā "Eiropas Kopienu Tiesa"; Federālās valdības pārstāvis daudzās lietās Eiropas Kopienu Tiesā; kopš 2007. gada 17. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.