Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

narodený v roku 1963; právnické vzdelanie na Kodanskej univerzite (1988); úradník na ministerstve zahraničných vecí (1988 - 1991); lektor medzinárodného a európskeho práva na Kodanskej univerzite (1988 - 1991); veľvyslanecký tajomník na stálom zastúpení Dánska pri OSN v New Yorku (1991 - 1994); úradník právneho oddelenia ministerstva zahraničných vecí (1994 - 1995); hosťujúci profesor na Kodanskej univerzite (1995); poradca, neskôr hlavný poradca na úrade predsedu vlády (1995 - 1998); ministerský poradca na Stálom zastúpení Dánska pri Európskej únii (1998 - 2001); osobitný poradca na úrade predsedu vlády pre právne otázky (2001 - 2002); vedúci odboru a právny poradca na úrade predsedu vlády (marec 2002 - júl 2004); štátny tajomník a právny poradca na úrade predsedu vlády (august 2004 - august 2007); sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 2007.