Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Född 1963, juris kandidatexamen från Köpenhamns universitet (1988), tjänsteman vid utrikesministeriet (1988-1991), undervisningsassistent i internationell rätt och EG-rätt vid Köpenhamns universitet (1988-1991), ambassadsekreterare vid Danmarks ständiga respresentation vid Förenta nationerna i New York (1991-1994), tjänsteman vid utrikesministeriets rättssekretariat (1994-1995), extern lektor vid Köpenhamns universitet (1995), tjänsteman och därefter kansliråd vid statsministeriet (1995-1998), ministerråd vid Danmarks ständiga representation vid Europeiska unionen (1998-2001), ämnesråd (kommitteret) i rättsliga frågor vid statsministeriet (2001-2002), avdelningschef och juridisk rådgivare vid statsministeriet (mars 2002-juli 2004), departementsråd och juridisk rådgivare vid statsministeriet (augusti 2004-augusti 2007), domare vid tribunalen sedan den 17 september 2007.