Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Роден през 1952 г.; доктор по право (Университет Comenius в Братислава, 1979 г.); юрисконсулт на предприятие (1975—1990); секретар, отговарящ за търговския регистър на градския съд в Кошице (1991); съдия в градския съд в Кошице (януари—октомври 1992 г.); съдия и председател на състав в районния съд в Кошице (ноември 1992—2009 г.); командирован съдия във Върховния съд на Словашката република, състав по търговско право (от октомври 2004 г. до септември 2005 г.); председател на търговска колегия в районния съд в Кошице (от октомври 2005 г. до септември 2009 г.); външен член на катедрата по търговско и икономическо право в университета P.J. Šafárik в Кошице (1997—2009); външен член на преподавателския състав на Академията по правосъдие (2005—2009); съдия в Общия съд от 7 октомври 2009 г.