Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

urodzony w 1952 r.; doktor prawa (uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, 1979); radca prawny w przedsiębiorstwie (1975-1990); sekretarz ds. rejestru handlowego przy sądzie rejonowym w Koszycach (1991); sędzia sądu rejonowego w Koszycach (styczeń-październik 1992); sędzia i prezes izby sądu okręgowego w Koszycach (listopad 1992-2009); sędzia delegowany izby handlowej sądu najwyższego Republiki Słowackiej (październik 2004 - wrzesień 2005); prezes kolegium prawa handlowego przy sądzie okręgowym w Koszycach (październik 2005 - wrzesień 2009); członek zewnętrzny wydziału prawa handlowego i gospodarczego uniwersytetu P.J. Šafárika w Koszycach (1997-2009); członek zewnętrzny zespołu wykładowców szkoły sądownictwa (2005-2009); sędzia Sądu od dnia 7 października 2009 r.