Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

narodený v roku 1952; doktor práv (Univerzita Komenského v Bratislave, 1979); podnikový právnik (1975 - 1990); tajomník poverený obchodným registrom pri Mestskom súde v Košiciach (1991); sudca Mestského súdu v Košiciach (január - október 1992); sudca a predseda senátu Krajského súdu v Košiciach (november 1992 - 2009); sudca pridelený na Najvyšší súd Slovenskej republiky, obchodný senát (október 2004 - september 2005); predseda obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach (október 2005 - september 2009); externý člen Katedry obchodného a hospodárskeho práva Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1997 - 2009); externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie (2005 - 2009); sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2009.