Marc van der Woude
Marc van der Woude

Роден през 1960 г.; диплома по право (Университета в Грьонинген, 1983 г.) ; курс на обучение в Колежа на Европа (1983-1984 г.); асистент в Колежа на Европа (1984-1986 г.); преподавател в Университета в Лайден (1986-1987 г.); докладчик в генерална дирекция „Конкуренция" на Комисията на Европейските общности (1987-1989 г.); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1989-1992 г.); политически координатор в генерална дирекция „Конкуренция" на Комисията на Европейските общности (1992-1993 г.); член на правната служба на Комисията на Европейските общности (1993-1995 г.); адвокат в брюкселската адвокатска колегия от 1995 г.; професор в Университета Еразмус в Ротердам от 2000 г.; автор на множество публикации; Съдия в Общия съд от 13 септември 2010 г.; заместник-председател на Общия съд от 20 септември 2016 г.