Marc van der Woude
Marc van der Woude

dzimis 1960. gadā; tiesību zinātņu grāds (Groningas universitāte, 1983); studijas Eiropas Koledžā (1983-1984); asistents Eiropas Koledžā (1984-1986); lektors Leidenes universitātē (1986-1987); ziņotājs Eiropas Kopienu Komisijas konkurences ģenerāldirektorātā (1987-1989); tiesneša palīgs Eiropas Kopienu Tiesā (1989-1992); politikas koordinators Eiropas Kopienu Komisijas konkurences ģenerāldirektorātā (1992-1993); Eiropas Kopienu Komisijas juridiskā dienesta loceklis (1993-1995); kopš 1995. gada - advokāts Briseles advokatūrā; kopš 2000. gada - profesors Roterdamas Erasma universitātē; vairāku publikāciju autors; Vispārējās tiesas tiesnesis kopš 2010. gada 13. septembra; no 2016. gada 20. septembra līdz 2019. gada 26. Septembrim- Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieks; kopš 2019. gada 27. septembra - Vispārējās tiesas priekšsēdētājs.