Marc van der Woude
Marc van der Woude

urodzony w 1960 r.; absolwent prawa (uniwersytet w Groningue, 1983); studia w Kolegium Europejskim (1983-1984); asystent w Kolegium Europejskim (1984-1986); wykładowca na uniwersytecie w Leiden (1986-1987); sprawozdawca w dyrekcji generalnej ds. konkurencji Komisji Wspólnot Europejskich (1987-1989); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1989-1992); koordynator polityczny w dyrekcji generalnej ds. konkurencji Komisji Wspólnot Europejskich (1992-1993); członek służb prawnych Komisji Wspólnot Europejskich (1993-1995); członek palestry w Brukseli od 1995 r.; profesor na Uniwersytecie Erazma z Rotterdamu od 2000 r.; autor licznych publikacji; Sędzia Sądu od dnia 13 września 2010 r.; wiceprezes Sądu od 20 września 2016 r. do 26 września 2019 r.; prezes Sądu od dnia 27 września 2019 r.