Marc van der Woude
Marc van der Woude

Narodený v roku 1960; bakalár práv (univerzita v Groningene, 1983); štúdium na Collège d'Europe (1983 - 1984); asistent na Collège d'Europe (1984 - 1986); prednášajúci na univerzite v Leidene (1986 - 1987); referent generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Komisie Európskych spoločenstiev (1987 - 1989); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1989 - 1992); koordinátor politík generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Komisie Európskych spoločenstiev (1992 - 1993); člen právneho servisu Komisie Európskych spoločenstiev (1993 - 1995); od roku 1995 advokát v advokátskej komore v Bruseli; profesor na Univerzite Erasma v Rotterdame od roku 2000; autor mnohých publikácií; Sudca Všeobecného súdu od 13. septembra 2010; podpredseda Všeobecného súdu od 20. septembra 2016 do 26. septembra 2019; predseda Všeobecného súdu od 27. septembra 2019.