Marc van der Woude
Marc van der Woude

Rojen leta 1960; študij prava (univerza v Groninguenu, 1983); študij na Collège d'Europe (1983-1984); asistent na Collège d'Europe (1984-1986); predavatelj na univerzi v Leidnu (1986-1987); poročevalec pri generalnem direktoratu Komisije Evropskih skupnosti za konkurenco (1987-1989); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1989-1992); politični koordinator pri generalnem direktoratu Komisije Evropskih skupnosti za konkurenco (1992-1993); član pravne službe Komisije Evropskih skupnosti (1993-1995); odvetnik, član odvetniške zbornice v Bruslju od leta 1995; profesor na univerzi Érasme de Rotterdam od leta 2000; avtor številnih strokovnih del; sodnik na Splošnem sodišču od 13. septembra 2010; podpredsednik/ca od 20. septembra 2016 do 26. septembra 2019; predsednik Splošnega sodišča od 27. septembra 2019.