Marc van der Woude
Marc van der Woude

Född 1960; juris kandidat (universitetet i Groningen, 1983); studier vid Collège d'Europe (1983-1984); amanuens vid Collège d'Europe (1984-1986); lärare vid universitetet i Leiden (1986-1987); föredragande vid Generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska gemenskapernas kommission (1987-1989); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1989-1992); politisk koordinator vid Generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska gemenskapernas kommission (1992-1993); jurist vid rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission (1993-1995); invald i Bryssels advokatsamfund sedan år 1995; lärare vid Erasmus Universiteit Rotterdam sedan år 2000; författare av ett stort antal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 13 september 2010; vice ordförande för tribunalen mellan den 20 september 2016 och den 26 september 2019; tribunalens ordförande sedan den 27 september 2019.