Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

Rođena 1958.; diploma iz prava na Sveučilištu u Sofiji (1979.-1984.); dodatni magisterij iz europskog prava na Institut d’Etudes Européennes de l’Université Libre de Bruxelles (2008.-2009.); specijalizacija iz trgovačkog prava i prava intelektualnog vlasništva; sutkinja pripravnica na Okružnom sudu u Sofiji (1985.-1986.); pravna savjetnica (1986.1988.); odvjetnica, članica odvjetničke komore u Sofiji (1988.-1992.); glavna ravnateljica Ureda diplomatskih službi Ministarstva vanjskih poslova (1992.-1994.); obavljanje odvjetničkog zvanja u Sofiji (1994.2011.) i Bruxellesu (2007.-2011.); arbitar u Sofiji za rješavanje trgovačkih sporova; sudjelovanje u uređivanju različitih zakonodavnih tekstova kao pravna savjetnica u bugarskom parlamentu; sutkinja Općeg suda od 19. rujna 2011.