Guido Berardis
Guido Berardis

dzimis 1950. gadā; maģistra grāds tiesību zinātnēs (Romas universitāte, La Sapienza, 1973), Eiropas koledžas Eiropas studiju diploms (Brige, 1974-1975); Eiropas Kopienu Komisijas ierēdnis (Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta "Starptautisko lietu" direktorāts, 1975-1976); Eiropas Kopienu Komisijas Juridiskā dienesta loceklis (1976-1991 un 1994-1995); Eiropas Kopienu Komisijas Juridiskā dienesta pārstāvis Luksemburgā (1990-1991); Eiropas Kopienu Tiesas tiesneša G. F. Mančīni palīgs (1991-1994); Eiropas Kopienu Komisijas komisāru M. Monti juriskonsults (1995-1997) un F. Bolkešteina juriskonsults (2000-2002); Eiropas Kopienu Komisijas "Iekšējā tirgus" ģenerāldirektorāta "Publiskā iepirkuma politikas" direktorāta direktors (2002-2003), "Pakalpojumu, intelektuālā un industriālā īpašuma, plašsaziņas līdzekļu un datu aizsardzības" direktorāta direktors (2003-2005) un "Pakalpojumu" direktorāta direktors (2005-2011); Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta vecākais juriskonsults un "Tiesiskuma, brīvības un drošības, civiltiesību un krimināltiesību" nodaļas direktors (2011-2012); kopš 2012. gada 17. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.