Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Sündinud 1961; Malta ülikooli õigusteaduste doktor; Euroopa õiguse magister (Exeteri ülikool); konkurentsiõiguse doktor (Londoni ülikool); justiitsministeeriumi jurist (1987-1990); välisministeeriumi peajurist (1990-1994); Copyright Board'i liige (autoriõiguse komisjon) (1994-2005); justiits- ja kohalike omavalitsuste ministeeriumi jurist-toimetaja (2001-2002); Malta Resources Authority ametnik (Malta ressursihaldusamet) (2001-2009); Euroopa õiguse konsultant (alates aastast 1994); rahandus-, majandus- ja investeerimisministeeriumi konkurentsiõiguse ja tarbijakaitse valdkonna nõunik (2000-2010); peaministri nõunik konkurentsiõiguse ja tarbijakaitse valdkonnas (2010-2011), Malta Competition and Consumer Affairs Authority konsultant (Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseamet) (2012); Malta ülikooli õppejõud (1994-2001), dotsent (2001-2006), seejärel külalisprofessor (alates aastast 2007) ja Jean Monnet' nimelise Euroopa õiguse õppetooli juhataja (alates aastast 2009); Malta Association for European Law asutajaliige ja asepresident (Euroopa õiguse ühing Maltal); Üldkohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2012.