Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

rođen 1961.; doktor prava na Malteškom sveučilištu; magisterij iz europskog prava (Sveučilište u Exeteru); doktorat iz prava tržišnog natjecanja (Sveučilište u Londonu); pravnik u Ministarstvu pravosuđa (1987.-1990.); glavni pravnik u Ministarstvu vanjskih poslova (1990.-1994.); član Copyright board (Odbor za autorsko pravo) (1994.-2005.); pravnik revizor u Ministarstvu pravosuđa i lokalnih zajednica (2001.-2002.); administrator u Malta Resources Authority (malteško tijelo za upravljanje resursima) (2001.-2009.); savjetnik u području europskog prava (od l994.); pravni savjetnik u području prava tržišnog natjecanja i prava potrošača u Ministarstvu financija, gospodarstva i ulaganja (2000.-2010.); savjetnik predsjednika vlade u području prava tržišnog natjecanja i prava potrošača (2010.-2011.); savjetnik u Malta Competition and Consumer Affairs Authority (malteško tijelo za poslove tržišnog natjecanja i potrošača) (2012.); predavač (1994.-2001.), docent (2001.-2006.), a zatim izvanredni profesor (od 2007.) i predstojnik Jean Monnet katedre za europsko pravo (od 2009.) na Malteškom sveučilištu; suosnivač i potpredsjednik Maltese Association for European Law (Malteška udruga za europsko pravo); sudac Općeg suda od 8. listopada 2012.