Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

gimė 1961 m.; teisės mokslų daktaras (Maltos universitetas); Europos teisės magistras (Ekseterio universitetas); konkurencijos teisės daktaras (Londono universitetas); Teisingumo ministerijos teisininkas (1987-1990 m.); Užsienio reikalų ministerijos vyriausiasis teisininkas (1990-1994 m.); Autorių teisių komisijos narys (1994-2005 m.); Teisingumo ir teritorinių administracinių vienetų ministerijos teisininkas revizorius (2001-2002 m.); Maltos išteklių valdymo tarnybos (Malta Resources Authority) administratorius (2001-2009 m.); konsultantas Europos teisės klausimais (nuo 1994 m.); Finansų, ūkio ir investicijų ministerijos patarėjas konkurencijos teisės ir vartotojų teisių apsaugos klausimais (2000-2010 m.); ministro pirmininko patarėjas konkurencijos teisės ir vartotojų teisių apsaugos klausimais (2010-2011 m.), Maltos konkurencijos ir vartotojų reikalų tarnybos (Malta Competition and Consumer Affairs Authority) konsultantas (2012 m.); Maltos universiteto dėstytojas (1994-2001 m.), docentas (2001-2006 m.), vėliau asocijuotasis profesorius (nuo 2007 m.) ir Jean Monnet Europos teisės katedros vedėjas (nuo 2009 m.); vienas iš Maltos Europos teisės asociacijos steigėjų ir jos pirmininko pavaduotojas; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2012 m. spalio 8 d.