Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

geboren in 1961; doctor in de rechten aan de universiteit van Malta; master Europees recht (universiteit van Exeter); doctoraat in het mededingingsrecht (universiteit van Londen); jurist bij het ministerie van Justitie (1987 1990); hoofdjurist bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1990 1994); lid van de Copyright Board (commissie voor auteursrechten) (1994 2005); jurist-reviseur bij het ministerie van Justitie en Lokale Overheden (2001 2002); administrateur bij de Malta Resources Authority (autoriteit voor grondstoffenbeheer van Malta) (2001 2009); consultant Europees recht (sedert 1994); adviseur mededingings- en consumentenrecht bij het ministerie van Financiën, Economie en Investeringen (2000 2010); adviseur mededingings- en consumentenrecht bij de Eerste minister (2010 2011), consultant bij de Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Maltese mededingings- en consumentenautoriteit) (2012); docent (1994 2001), gewoon hoogleraar (2001 2006), vervolgens buitengewoon hoogleraar (sedert 2007) en bekleder van de Jean Monnetleerstoel Europees recht (sedert 2009) aan de universiteit van Malta; medeoprichter en vicevoorzitter van de Maltese Association for European Law (Maltese vereniging voor Europees recht); rechter in het Gerecht sedert 8 oktober 2012.