Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

urodzony w 1961 r.; doktor prawa uniwersytetu na Malcie; master w dziedzinie prawa europejskiego (uniwersytet w Exeter); doktorat z dziedziny prawa konkurencji (uniwersytet w Londynie); prawnik w ministerstwie sprawiedliwości (1987-1990); główny prawnik w ministerstwie spraw zagranicznych (1990-1994); członek Copyright Board (komisji do spraw praw autorskich) (1994-2005); prawnik weryfikator w ministerstwie sprawiedliwości i samorządu lokalnego (2001-2002); administrator w Malta Resources Authority (urzędzie zarządzania zasobami Malty) (2001-2009); konsultant w dziedzinie prawa europejskiego (od 1994); doradca do spraw prawa konkurencji i konsumentów w ministerstwie finansów, gospodarki i inwestycji (2000-2010); doradca premiera do spraw prawa konkurencji i konsumentów (2010-2011), konsultant w Malta Competition and Consumer Affairs Authority (maltańskim urzędzie do spraw konkurencji i konsumentów) (2012); wykładowca (1994-2001), docent (2001-2006), następnie profesor stowarzyszony (od 2007) i kierownik katedry prawa europejskiego Jeana Monneta (od 2009) na uniwersytecie na Malcie; współzałożyciel i wiceprezes Maltese Association for European Law (maltańskiego stowarzyszenia prawa europejskiego); sędzia Sądu od dnia 8 października 2012 r.