Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

narodený v roku 1961; doktor práv na Maltskej univerzite; master európskeho práva (Exeterská univerzita); doktor práva hospodárskej súťaže (Londýnska univerzita); právnik na ministerstve spravodlivosti (1987 - 1990); hlavný právnik na ministerstve zahraničných vecí (1990 - 1994); člen Copyright Board (Komisia pre autorské právo) (1994 - 2005); právnik revízor na ministerstve spravodlivosti a miestnej správy (2001 - 2002); referent na Malta Resources Authority (Úrad pre správu zdrojov Malty) (2001 - 2009); poradca pre európske právo (od roku 1994); poradca pre právo hospodárskej súťaže a spotrebiteľské právo na ministerstve financií, hospodárstva a investícií (2000 - 2010); poradca predsedu vlády pre právo hospodárskej súťaže a spotrebiteľské právo (2010 - 2011), poradca pri Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Maltský úrad pre hospodársku súťaž a spotrebiteľské veci) (2012); vyučujúci (1994 - 2001), prednášateľ (2001 - 2006), potom docent (od roku 2007) a vedúci katedry Jeana Monneta pre európske právo (od roku 2009) na Maltskej univerzite; spoluzakladateľ a podpredseda Maltese Association for European Law (Maltské združenie pre európske právo); sudca Všeobecného súdu od 8. októbra 2012.