Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

dzimis 1950. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Viļņas Universitātē (1973); tiesību zinātņu doktors (1978), asistents, lektors, pēc tam docents Viļņas Universitātes Juridiskajā fakultātē (1977-1992); Lietuvas Republikas Parlamenta Juridiskā departamenta konsultants (1990-1992); padomnieks Lietuvas vēstniecībā Beļģijā (1992-1994); padomnieks Lietuvas vēstniecībā Francijā (1994-1996); Eiropas Cilvēktiesību komisijas loceklis (1996-1999); Lietuvas Augstākās tiesas tiesnesis (1999-2011); Viļņas Universitātes Krimināltiesību katedras docents (2003-2013); Lietuvas Republikas pārstāvis Eurojust Apvienotajā uzraudzības iestādē (2004-2011); Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnesis (2011-2013); kopš 2013. gada 16. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.