Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Født 1952; juridisk kandidateksamen fra universitet i Wien (1981); tjenestemand i den østrigske forbundskanslers kontor - Kontoret for forfatningsanliggender (1981-1997); juridisk rådgiver i Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste (1997-2013); dommer ved Retten siden den 16. september 2013.