Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

rođen 1952. ; doktorat iz pravnih znanosti Sveučilišta u Beču (1981.) ; službenik u uredu saveznog kancelara - služba za ustavne poslove (1981.-1997.) ; pravni savjetnik u pravnoj službi Europske komisije (1997.-2013.) ; sudac Općeg suda od 16. rujna 2013.