Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

dzimis 1952. gadā; doktora grāds tiesību zinātnēs Vīnes Universitātē (1981); Federālās kancelejas Konstitucionālo lietu dienesta ierēdnis (1981-1997); Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta padomnieks (1997-2013); kopš 2013. gada 16. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.