Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

dzimis 1960. gadā; Trinity College (tiesību zinātnes) (Dublina, 1984) un Honourable Society of the King's Inns (Barrister at Law) (Dublina, 1986) absolvents; Bencher of the Honourable Society of King's Inns (kopš 2013. gada); University College Cork profesora palīgs (kopš 2015. gada); Irish Centre for European Law valdes loceklis (kopš 1997. gada); Barrister at Law (1986‑1990 un 1997‑2003) un Senior Counsel (2003‑2013) Īrijas advokatūrā; tiesas locekļa palīgs Eiropas Kopienu Tiesā (1990‑1997); Council of European National Youth Committees priekšsēdētāja vietnieks (1979‑1981); Organising Bureau of European School Student Unions ģenerālsekretārs (1977‑1984); Irish Union of School Students ģenerālsekretārs (1977‑1979); Eiropas advokātu kolēģiju un juristu biedrību padomes (CCBE) pastāvīgās pārstāvniecības ES Tiesā un EBTA tiesā loceklis (2006‑2013); kopš 2013. gada 16. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.