Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Роден през 1967 г.; завършва право с отличие (1985-1990) и придобива докторска степен (1990-1993) в Universidad Complutense, Мадрид; прокурор в Херона (2000-2003); съветник на Временното коалиционно управление по въпросите на съдебната система и правата на човека, Багдад, Ирак (2003-2004); съдия по граждански дела, разглеждани в рамките на първоинстанционно производство, и съдия следовател (2003-2007); впоследствие старши съдия, Херона (2008); заместник-ръководител на Интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак EUJUST LEX-IRAQ към Съвета на Европейския съюз (2005-2006); правен съветник на испанския Конституционен съд (2006-2011 и 2013 г.); държавен секретар по сигурността (2012-2013); граждански експерт по въпросите на правовата държава и реформата на сектора на сигурността към Съвета на Европейския съюз (2005-2011); външен експерт по въпросите на основните права и наказателното правораздаване към Европейската комисия (2011-2013); лектор и автор на редица публикации; съдия в Общия съд от 16 септември 2013 г.