Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

dzimis 1967. gadā; ar izcilību iegūts diploms tiesību zinātnēs (1985-1990) un doktorantūras studijas (1990-1993) Universidad Complutense (Madride); Heronas prokurors (2000-2003); Koalīcijas pagaidu pārvaldes padomnieks tiesiskuma un cilvēktiesību jautājumos (Bagdāde, Irāka) (2003-2004); pirmās instances tiesas tiesnesis civiltiesību jautājumos un izmeklēšanas tiesnesis (2003-2007) (Herona, Spānija), pēc tam - vecākais tiesnesis (Herona, 2008); Eiropas Savienības Padomes Integrētās tiesiskuma misijas Irākā (EUJUST LEX) vadītāja vietnieks (2005-2006); Spānijas Konstitucionālās tiesas juriskonsults (2006-2011 un 2013); valsts sekretārs drošības jautājumos (2012-2013); Eiropas Savienības Padomes civilais eksperts jautājumos par tiesiskumu un drošības sektora reformu (2005-2011); Eiropas Komisijas neatkarīgais eksperts jautājumos par pamattiesībām un kriminālprocesa tiesībām (2011-2013); lektors un vairāku publikāciju autors; kopš 2013. gada 16. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.