Lauri Madise
Lauri Madise

dzimis 1974. gadā, ieguvis diplomu tiesību zinātnēs (Tartu un Poitiers universitātēs); tieslietu ministra padomnieks (1995-1999); Igaunijas Parlamenta Konstitucionālās komisijas sekretariāta vadītājs (1999-2000); Tallinas Apelācijas tiesas tiesnesis (kopš 2002. gada); tiesnešu eksaminācijas komisijas loceklis (kopš 2005. gada); dalība konstitucionālo un administratīvo tiesību aktu izstrādē; kopš 2013. gada 23. oktobra - Vispārējās tiesas tiesnesis.