Marek Safjan
Marek Safjan

Rojen leta 1949; doktor pravnih znanosti (univerza v Varšavi, 1980); habilitiran doktor pravnih znanosti (univerza v Varšavi, 1990); redni profesor prava (1998); direktor inštituta za civilno pravo univerze v Varšavi (1992-1996); prorektor univerze v Varšavi (1994-1997); generalni sekretar poljskega oddelka združenja Henri Capitant des amis de la culture juridique française (1994-1998); predstavnik Poljske v odboru za bioetiko Sveta Evrope (1991-1997); sodnik na ustavnem sodišču (1997-1998), nato predsednik tega sodišča (1998-2006); član mednarodne akademije za primerjalno pravo (od l. 1994) in njen podpredsednik (od l. 2010), član mednarodnega združenja za pravo, etiko in znanost (od l. 1995), član poljskega Helsinškega odbora; član poljske akademije umetnosti; medalja pro merito, ki mu jo je podelil generalni sekretar Sveta Evrope (2007); avtor številnih publikacij s področja civilnega, medicinskega in evropskega prava; častni doktor Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah (2012); sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2009.