Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Родена през 1959 г.; завършва право (Университет в Грьонинген, 1977-1983); доктор по право (Университет в Амстердам, 1995); преподавател в Юридическия факултет, Маастрихт (1983-1987); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1987-1991); преподавател в Европейския институт и в Юридическия факултет, Амстердам (1991-1995); професор по европейско право в Юридическия факултет на Университета в Тилбург (1995-2003); професор по европейско право в Юридическия факултет на Университета в Утрехт и член на управителния съвет на Institut Europa на Университета в Утрехт (от 2003 г.); член на редакционния комитет на множество национални и международни правни издания; автор на много публикации; член на Нидерландската кралска академия на науките; съдия в Съда на Европейския съюз от 10 юни 2010 г.