Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

gimė 1959 m.; studijavo teisę (Groningeno universitetas, 1977-1983 m.); įgijo teisės daktaro laipsnį (Amsterdamo universitetas, 1995 m.); dėstė teisę Mastrichto universiteto teisės fakultete (1983-1987 m.); teisės referentė Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1987-1991 m.); dėstė Amsterdamo universiteto teisės fakulteto Europos institute (1991-1995 m.); Europos teisės dėstytoja Tilburgo universiteto teisės fakultete (1995-2003 m.); Europos teisės dėstytoja Utrechto universiteto teisės fakultete ir Utrechto universiteto Europos instituto valdybos narė (nuo 2003 m.); įvairių nacionalinių ir tarptautinių teisinių leidinių redakcinės kolegijos narė; daugelio publikacijų autorė; Nyderlandų karališkosios mokslų akademijos narė; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2010 m. birželio 10 d.