Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

narodená v roku 1959; štúdium práva na Groningenskej univerzite (1977 - 1983); doktorka práv na Amsterdamskej univerzite (1995); odborná asistentka na právnickej fakulte v Maastrichte (1983 - 1987); referendárka na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1987 - 1991); lektorka v Inštitúte Európa Právnickej fakulty Amsterdamskej univerzity (1991 - 1995); profesorka európskeho práva na Tilburskej univerzite (1995 - 2003); profesorka európskeho práva na Právnickej fakulte Utrechtskej univerzity a členka správnej rady Inštitútu Európa Utrechtskej univerzity (od roku 2003); členka redakčných rád niekoľkých národných a medzinárodných právnických časopisov; autorka početných publikácií; členka holandskej Kráľovskej akadémie vied; sudkyňa Súdneho dvora od 10. júna 2010.