Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Född 1959; studier i juridik (Groningens universitet, 1977-1983); juris doktor (Amsterdams universitet, 1995); undervisningsassistent vid juridiska fakulteten i Maastricht (1983-1987); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1987-1991); undervisningsassistent vid Europainstitutet vid Amsterdams universitets juridiska fakultet (1991-1995); professor i Europarätt vid Tilburgs universitets juridiska fakultet (1995-2003); professor i Europarätt vid Utrechts universitets juridiska fakultet och ledamot av styrelsen för Europainstitutet vid Utrechts universitet (sedan 2003); ledamot av redaktionskommittén för flera nationella och internationella juridiska tidskrifter; författare av talrika publikationer; ledamot av Kungliga nederländska vetenskapsakademien; domare vid domstolen sedan den 10 juni 2010.