Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

gimė 1952 m.; teisės diplomas Vilniaus universitete (1974-1979 m.); socialinių mokslų (teisė) daktaras Lietuvos teisės universitete (1999 m.); Lietuvos advokatų kolegijos narys (1979-1990 m.); Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo narys (1990-1992 m.), Lietuvos Respublikos Seimo narys ir Seimo Valstybės ir teisės komiteto narys (1992-1996 m.); Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas (1996-2005 m.), paskui - Konstitucinio Teismo pirmininko patarėjas (nuo 2006 m.); Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros asistentas (1997-2000 m.), vėliau - šios katedros asocijuotasis profesorius (2000-2004 m.), profesorius (nuo 2004 m.) ir galiausiai Konstitucinės teisės katedros vedėjas (2005-2007 m.); Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas (2007-2010 m.); Venecijos komisijos tikrasis narys (2006-2010 m.); 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo akto signataras; daugelio teisinių publikacijų autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2010 m. Spalio 6 d. Iki 2018 m. Spalio 8 d.