Nils Wahl
Nils Wahl

Роден през 1961 г.; доктор по право, Стокхолмски университет (1995); доцент и титуляр на катедра по европейско право „Жан Моне" (1995), професор по европейско право, Стокхолмски университет (2001); генерален директор на образователна фондация (1993-2004); председател на Шведската асоциация Nätverket för europarättslig forskning (Мрежа за изследвания по общностно право (2001-2006); член на Rådet för konkurrensfrågor (Съвет по въпросите на конкурентното право, 2001-2006); съдия в Общия съд от 7 октомври 2006 г. до 28 ноември 2012 г.; генерален адвокат в Съда от 28 ноември 2012 г. до 6 октомври 2019 г.